Friskvård

Laser

Går du omkring med onödig smärta?

Problem i rygg, axlar, nacke, leder, muskler, tennis- och golfarmbåge, stukningar, inflammationer, idrottsskador mm.

Prova medicinsk laserbehandling

Med. laserbeh. är en smärt- och riskfri metod att behandla smärttillstånd i kroppen. En ren terapiform utan tillförsel av kemiska preparat vilka kan ge biverkningar på kroppen i övrigt.

Allmänt om laser

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har en stimulerande effekt på celler och vävnad. Sedan dess har mer än 3000 studier publicerats från över 80 länder och idag är laserbehandling en vanlig terapiform.

Vad är laser?

En ljuskälla med ett ytterst rent ljus, filtrerat på en exakt vågländ. Laserljuset kan vara synligt eller osynligt för människoögat.
Den medicinska lasern är en lågeffektslaser som stimulerar cellfunktioner och ska inte förväxlas med skärande och brännande lasrar, vilket är något helt annat.

Hur behandlar man?

Man belyser det smärtande området med laserljus. Ljuset tränger in mellan 1-5 cm i vävnaden. Där stimulerar ljuset cellkärnan till att starta läkningsprocesser. En behandling kan ta allt mellan ett par minuter upp till 40 minuter.

Gör det ont?

Nej, det gör inte ont. Det känns ofta avslappnande.

Förekommer biverkningar?

Nej men vissa reaktioner kan förekomma så som:

  • Ökad smärta upp till 24 timmar efter behandlingen  vilket är en bra reaktion då man vet att läkningsprocessen har startat.
  • Smärtan försvinner.
  • Trötthets känsla
  • Känsla av träningsvärk i behandlade muskler.

Hur många gånger behövs behandling?

  • Akuta skador behandlas tätare mellan  3-5 ggr. Därefter görs en utvärdering för fortsatt behandling. Man kan behandla dessa skador var till varannan dag.
  • Kroniska problem kräver ofta en längre behandlingstid. Efter 5 behandlingar görs en utvärdering för fortsatt rehabilitering och det är fler dagar mellan behandlingstillfällena.

Vad ska man tänka på efter behandlingen?

En ”skenfriskhet”kan inträffa där smärtan är borta och det är då lätt att överbelasta det behandlade området därför är det bra att ta det lugnt och även dricka lite mer vatten för bortförsel av slaggprodukter ifrån det behandlade området.

Hur vet jag att laser hjälper?

Det vet man inte förrän efteråt. Vissa människor får direkt en klar effekt av behandlingen. Andra efter fler behandlingar. Ca 10% reagerar inte alls eller så lite att det är bättre att överväga en annan terapiform. Dock krävs minst 3, helst 5 behandlingar för att kunna göra en utvärdering.