4 Savvys

Inom PNH har vi fyra grenar, savvys, som vi utvecklar.

On-line

Vi startar vår kommunikation i repgrimma och långt grimskaft. Här läggs grunden  för vårt fortsatta samarbete genom att leka de sju lekarna – Seven games. Vi ökar svårighetsgraden successivt och metodiskt genom att ta oss igenom de olika utvecklingsnivåerna- Levels. Hästen bestämmer hur lång tid det behöver ta- ”The horse owns the timeline”

Freestyle

Ridning med repgrimma och reptyglar,naturligt Hackamore. Längre fram i kommunikationen rider vi så småningom utan träns då hästen har lärt sej att lyssna på den energi och de signaler ryttaren förmedlar med sin kropp. En signal, sedan ska ryttaren vara neutral. Hästen lär sej då att vara uppmärksam på när nästa signal kommer. Neutralläget är otroligt viktigt. Det är tystnaden mellan noterna. Ingen tystnad, ingen musik. Här har vi som ryttare ett mycket stort ansvar att ge tydliga och klara signaler utan dubbla budskap. – Är du den ledare som din häst har rätt att kräva och behöver?
Tygeln är den signal som används sist!
Här leker vi oss genom nivåerna metodiskt och på hästens villkor.

Liberty

Lek i frihet. När vi tar bort repet kommer sanningen fram; Väljer hästen att stanna kvar hos dej? Är du en värdig ledare?
I början använder vi oss av en mindre yta. Hästen är lös och vi leker de sju lekarna på samma sätt som on-line.

Finesse

Ridning med kontakt och bett i munnen. Innan det är dags för detta har vi lekt otaliga timmar on-line,freestyle och liberty så att kommunikationen sitter i kroppen och inte i handen.
Allt för hästens bästa.

I alla Savvys går vi igenom nivåerna – Levels.