Parelli NH filosofi

Termen natural horsemanship myntades av Pat Parelli. Detta sätt att hantera hästar växte fram efter Pat´s studier av hur hästar leker och integrerar med varandra. De dominanslekar han såg hästarna leka överförde han i det han kom att kalla ”Seven games”- De sju lekarna.

Att leka de sju lekarna med sin häst utvecklar kommunikationen er emellan. Ett partnerskap växer fram där du är ledare, dock endast med 51% bestämmanderätt, hästen har 49%.
Det talas om ledarskap, ofta i den mening att någon bestämmer över någon annan där motparten inte har något att säga till om. Bara lyd! Inte sällan ett ledarskap som är byggt på rädsla.
I Parelli NH är ledarskapet byggt på människans förmåga att sätta sej in i hästens behov och visa förståelse för vad just den individen behöver och erbjuda det. På det sättet vinner människan respekt hos hästen och den bjuder in till en dialog och ett partnerskap byggt på ömsesidig respekt och förtroende.

Det svåraste för oss människor är att inte bete oss som rovdjur mot hästen- Greppa hårt med händerna, knipa med knän, dra i munnen, hålla fast mm. Hästen är ett bytes- och flyktdjur och utmaningen för oss människor är att bevisa för hästen att vi inte kommer att skada eller döda den då det är ett flyktdjurs första tanke. Överlevnadsinstinkten är den starkaste instinkten hos hästen.

Tänk på det nästa gång din häst blir rädd och spänd. Tänk som en häst och visa hästen den förståelse den behöver just då istället för att föra över mänskliga känslor -”Vad larvig du är! Du har ju alltid gått förbi den där hinken. Gå nu!
För hästen har uppenbarligen situationen förändrats- de andra dagarna har hinken stått upp, nu ligger den ner och ser annorlunda ut. Beroende på egenskaper hos den enskilda individen kan detta vara mer eller mindre hotfullt. Om du istället för tvång ger hästen chans att tänka och att vid behov backa undan ett par steg för att sedan försöka igen då har du börjat att tänka som en häst och se saker ur flyktdjurets perspektiv . Du har då börjat din resa att bli en Horseman istället för rovdjur och chauvinist. – Food for thought…

När du vinner hästens förtroende genom att leka de sju lekarna öppnas en helt ny värld som du inte trodde var möjlig. Genom ParelliNH utvecklas inte bara hästen mentalt,emotionellt och fysiskt. Det kommer du också att göra.