Parellinstruktörer

Parelli University i USA, Australien samt UK utbildar licensierade Parelliinstruktörer.
Det ställs höga krav och många tester görs på den som vill bli Parelliinstruktör. Pat är mycket noga med att allt lärs ut så likt hans filosofi som möjligt samt att vi instruktörer hela tiden utvecklar oss själva och vår egen horsemanship. Därmed håller vi oss ajour med källan. Vidareutbildning är ett krav för att få fortsätta att undervisa som Parelliinstruktör.

Detta är din trygghet som elev till en licensierad Parelliinstruktör.

I Sverige finns idag fem godkända instruktörer:

Ingela Munther 2**
Karin Pettersson 2**
Erika Furberg 2**
Sofie Svensson 1*(2** utbildning godkänd)
Marianne Hall – Angerås 1*

Stjärnbeteckningen visar i vilka” savvys”, grenar, man undervisar:
1*- On-line
2**- On-line , Freestyle el. Liberty
3*** On-line, Freestyle, Liberty
4**** On-line, Freestyle, Liberty och Finesse

För ny stjärngradering krävs ytterligare tester och utbildning.