Priser

Privatlektion 60 min: 450 kr

Två pers 1,5 tim: 375 kr/pers

Tre-fyra pers 1,5 tim: 350 kr/pers

Halvdag : 3000 kr, deltagarna delar på kostnaden.

Heldag:     5800 kr, deltagarna delar på kostnaden.

1½ dagars kurs: 8000 kr
I hel- och halvdag samt kurs ingår teori- och simulationsundervisning , kroppsmedvetenhet mm.

Priserna är inkl. moms, reseers. 25 kr/ mil tillkommer.
Arrangören står för mat till Ingela samt logi de gånger det är aktuellt.

Om jag reser mer än 10 mil vill jag ha minst sex deltagare, max åtta om inte halv eller heldag konceptet används. Vid halv- eller heldag bestämmer deltagarna om de vill vara färre som är med.

Lektioner kan ges med max fyra deltagare samtidigt.